Ders

PSY 365 Aile ve Çift Terapisi Select Term:
Bu ders, aileve çift terapilerinin temelinde yer alan kavramları öğrencilere tanıtmaktır. Ders içerisinde işlenecek konular arasında, genel sistem teoirisinin temel varsayımları, aile ve çiftlerin işlevselliğine katkıda bulunan yaşam-döngüsü bakış açıları ve temel aile ve çift terapisi yaklaşımları yer almaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D
Corequisite : -