Ders

PSY 423 İnsanlarda Duygusal Bağlar Select Term:
Bu dersin temel amacı insanlarda duygusal bağların yapısını, işlevlerini, işleyişini ve gelişimini anlamaktır. Bu derste, çocukluktan yetişkinliğe duygusal bağların kurulması ve sürdürülmesi, bağlanma temsillerindeki bireysel farklılıklar, bağlanmadaki yaşam boyu değişimler, duygusal bağların kopması ve bağlanma ilişkilerindeki mutluluğun arttırılması dahil olmak üzere bağlanma kuramı ve araştırmalarının merkezindeki pek çok konu incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 320 Minimum Grade of D
Corequisite : -